top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนปิยโสภณ

ปรัชญา..มดแดง

อัปเดตเมื่อ 8 ธ.ค. 2562

จากบทที่ ๒

มดแดงทำงานรวมตัว เก่งกลุ่ม ไม่เก่งเดี่ยว ดีรวม ไม่ดีเดี่ยว หากแต่เหนื่อยด้วยกัน หนักด้วยกัน


แม่เล่าให้ฟังว่า..


“ความดีของคน” คือ การยืนหยัดทำใหนสิ่งที่ถูกต้อง แม้ในภาวะคับขัน


ความดีของคน คือ การรู้จักยอมให้คนอื่นดีได้ และได้ดี มิใช่ดีเด่นเพียงคนเดียว ความดีสูงสุด คือ การดีด้วยกัน ดีรวมกัน เก่งด้วยกัน เก่งรวมกัน เหมือนมดแดง ถ้าแรงเดียวก็ไร้ความหมาย แต่เมื่อใดร่วมแรง ช้างตัวใหญ่ก็ยังพ่ายมดแดง


“คนเราเมื่อรู้ว่าแรงน้อย ก็ต้องร่วมแรงร่วมใจ สุดท้ายของหนักก็เบา งานยากก็ง่าย และกลายเป็นงานสนุก”

มดแดง ตัวเล็กๆ สามารถหามสัตว์ขนาดใหญ่ๆ กว่าตัวเองหลายสิบเท่าไปถึงรังได้ เพราะเหตุอย่างเดียว คือ ทำพร้อมกัน ทำด้วยกัน เหนื่อยด้วยกัน เสียสละเพื่องานที่ทำ ไม่หาความสุขสบายเฉพาะตัว


คิดดูเถิด หากในสังคมของเรา ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างทำ แม้อยู่องค์กรเดียวกัน ก็ดูเหมือนอยู่ไกลกันคนละขอบฟ้า หากเป็นเช่นนี้แล้ว เราจะแบกรับปัญหาสำคัญของแผ่นดินได้อย่างไร


เราต้องฝึกเยาวชนให้เก่งรวม และดีรวมให้ได้ ให้ถือเป็นนโยบายหลักที่จะสนับสนุนให้คนเก่งรวม ดีรวม


#ธรรมะ #เยาวชน #การศึกษา #สามัคคี #วัดพระราม๙กาญจนาภิเษก #ปิยโสภณ #สามเณร


ติดตามฉบับเต็มได้ใน หนังสือ ปรัชญา..มดแดง
สั่งซื้อ คลิกดู 37 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page