top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนปิยโสภณ

ความรัก สิ่งเล็กน้อย ที่ยิ่งใหญ่

อัปเดตเมื่อ 8 ธ.ค. 2562

ส่วนหนึ่งในตอน “ความรัก”


ข้าพเจ้าอยากให้เยาวชนของชาติ มองดูประวัติศาสตร์ของชนชาติเราดูบ้างว่า ที่เราอยู่สุขสบายถึงวันนี้ได้ เพราะใคร บรรพบุรุษไทยของเรา ยอมสละชีวิตรักษาปฐพีนี้ไว้เพื่อใคร ท่านสละได้เพราะอะไรหากมิใช่ด้วยรักบริสุทธิ์ รักโดยไม่คิดว่าตัวจะต้องตาย หากแต่รักเพราะมองเห็นใบหน้าลูกหลานไทยในอนาคตว่า หากไม่สละชีพวันนี้ แล้ววันหน้าลูกหลานไทยจะอยู่ที่ใด คงกลายเป็นประเทศราชทาสเขาอย่างแน่นอน


ความเสียสละ คือ ความรักที่ยิ่งใหญ่ เพราะเหนือกามราคะ อยู่เหนือความโลภอยากได้เป็นของตน หากแต่มุ่งหวังประโยชน์สุขเพื่อคนอื่นด้วยใจบริสุทธิ์

ความรักเช่นนี้ คือ สิ่งที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้บริหารประเทศชาติ จะต้องรีบปลูกฝังเอาไว้ในสายเลือดของลูกหลานไทย อย่าประชาธิปไตยกันนักเลย
สั่งซื้อหนังสือ ความรัก สิ่งเล็กน้อย ที่ยิ่งใหญ่ คลิก


ดู 18 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page