top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนปิยโสภณ

เมื่อ ความผิดหวัง เป็นคุณต่อชีวิตเราอย่างน่าอัศจรรย์พระราชญาณกวี (หลวงพ่อปิยโสภณ)

ชีวิตมนุษย์มีของคู่กันเสมอ เหมือนมีหญิงคู่ชาย มีดินคู่น้ำ มีพระอาทิตย์คู่พระจันทร์ มีกลางวันคู่กลางคืน มีสุขคู่ทุกข์ มีนินทาคู่สรรเสริญ มีสมหวังคู่ผิดหวัง

สิ่งเหล่านี้เป็นพลังของชีวิต ไม่ใช่อุปสรรคปัญหา เหมือนขั้วบวกกับขั้วลบของไฟฟ้า เหมือนหยินกับหยาง ชีวิตใครบ้างที่พบแต่ความสมหวังอย่างเดียว ไม่เคยผิดหวังเลย ฉะนั้น เมื่อถึงคราวผิดหวัง ขอให้นึกถึงคราวสมหวัง


การมีคู่ของสิ่งต่าง ๆ จึงไม่ต่างอะไรกับชีวิตของเรา คราวประสบเคราะห์ร้าย ล้มเหลวในชีวิต ก็อย่าเพิ่งโทษตัวเอง อย่าคิดทำร้ายตัวเอง ให้พยายามคิดในทางที่เป็นคุณ ตั้งสติให้ได้ อย่าคิดว่าเราต้องได้อย่างเดียว อย่าคิดว่าทำไมเราจึงเป็นคนโชคร้ายเช่นนี้ คนอื่นไม่เห็นมีใครโชคร้ายเหมือนเราเลย การคิดในเชิงลบด้านเดียว จะทำให้จิตใจของเราตกต่ำ ดำดิ่ง ลงไปสู่หายนะได้เร็ว บางคนตั้งสติไม่ทัน ถึงขนาดทำร้ายชีวิตตัวเองหรือคนอื่นได้ง่าย


ความรักเป็นสิ่งที่ดีความใจเร็วด่วนได้ต่างหากที่ทำลายความรัก 

การไม่อดทนอดกลั้นต่อกันต่างหาก คือกรรไกรตัดความรักให้ขาดสะบั้น ลองคิดทบทวนดูใหม่เถิดว่า ชีวิตที่ผ่านมา วันเวลาที่ผ่านไป เราได้ทำอะไรที่เป็นการฝึกใจของเราบ้าง เราได้ทำอะไรที่ขัดเกลาใจของเราบ้าง นอกจากการเอาแต่ใจตัว เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลก หากคิดได้ ก็ขอให้ปรับปรุงแก้ไข แล้วความผิดหวังจะเป็นคุณต่อชีวิตเราอย่างน่าอัศจรรย์ดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page