top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนปิยโสภณ

อุดมการณ์ นักเผยแผ่

ข้าพเจ้านำเรื่องนี้มากล่าว ก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ท่านทั้งหลายที่พลัดหลงมาอาสาเป็นนักเผยแผ่

หรือ “พระธรรมทูต”​ จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ขอให้ท่านทั้งหลายทำใจไว้ว่า ไม่มีสิ่งใดที่ได้มาโดยไม่มีการแลกเปลี่ยน
กำลังกายที่ได้มา ต้องแลกด้วยเหงื่อ กำลังปัญญาที่ได้มา ต้องแลกด้วยกล้าเผชิญปัญหา

ความรู้ที่ได้มา ก็เพราะเราสามารถแก้โจทย์แบบฝึกหัดที่ยากได้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดที่ไร้เหตุผล ความบังเอิญย่อมมีเหตุผลที่ซ่อนอยู่เสมอ
สั่งซื้อหนังสือ อุดมการณ์ นักเผยแผ่ คลิก


ดู 226 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page