top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนปิยโสภณ

อโหสิกรรมนำสุข อโหสิมงคลพ้นทุกข์

ปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้ หากนึกถึงกฎแห่งกรรม กฎแห่งกรรมคือกฎแห่งความสมดุลของเหตุผลทั้งในและนอกกาลเวลา ในเวลาพูดดีก็มีคนรัก ใส่ร้ายเขาก็เกิดโทษภัยแก่ตัว ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ผู้ลักขโมยย่อมเป็นที่ระแวง เพียงเรื่องวจีกรรมในวันนี้ยังส่งผลต่อชีวิต แล้วกรรมที่หมกเม็ดในความคิดจะส่งผลขนาดไหน นอกกาลเวลาอันเป็นมโนกรรมหรือความลับในอารมณ์อโหสิกรรมคือการชำระความลับในอารมณ์ที่หมักหมมหมกเม็ดข้ามภพชาติ คนที่พยาบาทเบียดเบียนกันชาตินี้ เชื่อหรือว่าจะไม่เคยเบียดเบียนกันมาแต่ชาติปางก่อน คู่รักแรงบุญวันนี้จะไม่เชื่อเลยหรือว่า กรรมแต่ชาติปางก่อนได้จัดสรรให้เรามาพบกันอีกชาตินี้ เพื่อนรักที่คบกัน ไว้ใจกัน เข้าใจกัน สุขทุกข์ด้วยกันในวันนี้ จะไม่เชื่อเลยหรือว่ามีแรงส่งจากชาติปางก่อน


ถึงแม้ว่าเราจะเชื่อกรรมในอดีต แต่ก็ไม่ควรละเลยพัฒนาการกรรมในปัจจุบัน

มนุษย์ประเสริฐสุดเพราะพัฒนาตนเอง การหลงงมอดีตเพียงอย่างเดียวอาจทำร้ายปัจจุบันได้ เมื่อเราพากเพียรเต็มที่แล้ว แต่ยังมองไม่เห็นผลก็ไม่ต้องเสียใจ ให้นึกถึงว่ากรรมดีวันนี้ยังไม่ส่งผล หากแต่เรากำลังเสวยผลกรรมที่ทำไว้ในอดีตปิยโสภณ

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page